O projekte

Požiadavky pracovného života sa zmenili vďaka globalizácii a ekonomickým zmenám. Hospodárstvo si žiada dobre vzdelané odborné pracovné sily a na trhu práce majú nekvalifikované pracovné sily v dobe ekonomickej krízy veľmi slabé šance. V zrastajúcej sa Európe a v Európe regiónov je možné na tieto výzvy reagovať len spoločne. Cieľom tohoto projektu je spoločne vytvárať stratégie, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť regiónov zabezpečením vzdelávania a inovácie. Zároveň by mala mladým ľuďom sprostredkovať aj stotožnenie sa s regiónom, ktorý presahuje štátne hranice a pri ich rozhodnutiach o budúcom povolaní ich urobiť spôsobilými rozmýšlať aj o ich možnostiach, šancách a rozvoji v Centrope-regióne. („Think Centrope!").

Doba trvania projektu: 01.03.2013 – 31.12.2014
Celkový rozpočet: 543.455,92 €
Finančné prostriedky čerpané z EFRR: 461.937,53 €

Projektové aktivity

Projekt svojimi aktivitami sleduje ciele Dunajskej stratégie. Najmä piliere „budovanie blahobytu v Dunajskom priestore“ a „posilnenie Dunajského priestoru“ ukazujú na priority, ktoré sú v súlade s cieľmi projektu. EdTRANS sa orientuje aj na stratégiu "Europe 2020", v nej najmä na oblasť vzdelávania.

Centrope - Kraj

Stredoeurópsky región spája partnerov, ktorí sa dokážu navzájom ideálne dopĺňať a spoločne - viac, ako keby stáli osamote - predstavujú kvalitu života, príležitosť, kreativitu, rast a otvorenosť.

Na mieste, kde sa hovorí rôznymi jazykmi a ktoré priťahuje podnikateľské aktivity, ľudí a nápady z celého sveta, možno CENTROPE označiť za stred srdca Európy. Z tohto dôvodu má CENTROPE vynikajúce predpoklady na to, aby sa z neho stal jeden z najdynamickejších európskych priestorov v oblasti bývania a práce.

  

 

 

 

    logo-bsk2    ssr europa logo

basis SK-AT 4C

 

EUflag ERDF