header title

1. Popis partnera

Vyššie spolková školaa Spolkový úrad pre vinárstvo a ovocinárstvo

Orientácia na prax a kompetentnosť

Vyššie spolková škola a Spolkový úrad pre vinárstvo a ovocinárstvo v Klosterneuburgu sú rakúskym centrom vzdelávania a výskumu v oblasti vinárstva a ovocinárstva a zároveň je to najstaršia vinárska škola na svete (založená bola v roku 1860).

Ako jediná v Rakúsku poskytuje popri dobrom všeobecnom vzdelaní na vysokej úrovni aj kompletné odborné vzdelanie v oblasti vinárstva a pivničného hospodárstva, ovocinárstva a spracovávania ovocia, ktoré je vybudované na dobrom prírodovedeckom základe a doplnené moderným vzdelávaním v ekonomickej oblasti.

Perfektné spojenie teórie a praxe.

Čo je pre nás dôležité?

 • osobné sprevádzanie žiačok a žiakov
 • praktické vyučovanie vo vlastných školských prevádzkach
 • intenzívna výučba v prírode
 • sprostredkovanie aktuálnych výsledkov výskumu
 • život v spoločenstve na internáte
 • vlastná zodpovednosť, sociálna kompetencia
 • a schopnosť pracovať v tíme

Kvalifikovaní pre pracovný trh!

 • vedúca pozícia vo vinárskych, ovocinárskych a poľnohospodárskych podnikoch
 • produktový manažér pre stroje, prístroje a prevádzkové prostriedky
 • poradenstvo a laboratórna expertíza
 • riadiaca funkcia v potravinárskom a nápojovom priemysle
 • turistické projekty vo vidieckom priestore
 • činnosť vo vzdelávacích a administratívnych zariadeniach
 • oprávnenie k štúdiu na vysokých školách

Obrázky

Aplikovaný výskum

V Spolkovom úrade a vo Výskumnom centre sa spracúvajú aplikačne orientované a na prax zamerané výskumné projekty a pokusné nastavenia, popri tom sa v oblasti služieb vyhotovujú znalecké posudky a atesty a ponúkajú sa aj vzdelávacie kurzy a poradenstvo.

Do vzdelávacích, výskumných a poradenských úloh je zapojených približne  150 zamestnankýň a zamestnancov. Vďaka úzkemu priestorovému a personálnemu prepojeniu je možné rýchle a citlivé reagovanie na problémy vo vede a v praxi. Cieľom našej práce je ponúknuť inovatívne a trvalé príspevky k riešeniu problémov zameraných na prax, z ekologického a ekonomického hľadiska optimalizovať výrobnú techniku a rozširovať všeobecné vedomosti a poznatky.

Sféry kompetencie

 • vinárstvo a pivničné hospodárstvo
 • ovocinárstvo a spracovanie ovocia
 • chémia a biológia
 • hospodárstvo

Ciele výskumnej a vývojovej práce

 • trvalá optimalizácia produkcie ovocia a hrozna
 • vývoj nových technológií v oblasti potravín
 • zachovanie a zlepšenie genetického potenciálu
 • zvýšenie kvality a ochrany spotrebiteľov
 • etablovanie moderných metód analýzy
 • národné a medzinárodné výskumné projekty

Hradené ako aj bezplatné služby

 • kurzy, semináre, zasadnutia
 • certifikované analýzy podľa ISO 17025
 • individuálne poradenstvo s výskumnou činnosťou
 • realizácia projektov v súvislosti s praxou
 • publikačná a prednášková činnosť
 • vydávanie odborného časopisu „Mitteilungen Klosterneuburg" (Správy z Klosterneuburgu)

Výsostná oblasť činnosti

 • prieskumy pre čísla osvedčenia o zatriedení kvalitných vín
 • vyhotovovanie osvedčení k exportu
 • testovanie a schvaľovanie odrôd
 • schvaľovanie prostriedkov na spracovanie hrozna; podrobné pokusy
 • preverovanie a posúdenie úradných vzoriek
 • tvorba úradných nákladov

2. Názov partnera a kontaktné údaje

Höhere Bundeslehranstalt und das Bundesamt für Wein- und Obstbau
(Vyššie spolková škola a Spolkový úrad pre vinárstvo a ovocinárstvo)
Wiener Straße 74
A-3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 2243 37910
Fax: +43 2243 26705

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.weinobstklosterneuburg.at/

Riaditeľ: HR DI Dr. Univ. lektor Reinhard EDER

3. Kontaktné osoby a funkcie

HR DI Dr. Univ. lektor Reinhard EDER