Video - Pokus č. 4: Praženica

 

Toto video sa zaoberá otázkou, aký tvar má molekula bielkoviny a ako sa dá rozvinúť. Okrem toho bude ukázané, aký vplyv má konzumácia alkoholu na ľudský mozog.